Anomali-033
rating: +50+x

Dikkat!

Bu belge (Anomali-033) ve ilgili tüm diğer belgeler Odrin Topluluğu'na aittir, izinsiz girişler anında ölüme neden olur veya şahıs Odrin Topluluğu tarafından gözaltına alınır. Ayrıca, bu dosya memetik / bilişsel tehlikeli içerik içerebilir veya içermeyebilir.

Dosyaya Minimum Erişim Seviyesi: 3/033

Sistemler:

odin.ai Çevrimiçi
Memetik Sistemi Çevrimiçi
Tarama Sistemi Çevrimiçi
Anti-Virüs Sistemi Çevrimiçi
Genetik İnceleme Sistemi Çevrimiçi
Bilgisayar Taraması Çevrimiçi

Adsz_tasarm_65.png

Raymond Sharpe Lisesi.

Anomali:033 Erişim Seviyesi:3/033
Saklama Sınıfı:Adihıfz İkincil Sınıf:N/A

Tehlike Sınıfı: Düşük

ATANAN BÖLGE BÖLGE YÖNETİCİSİ BAŞ ARAŞTIRMACI ATANAN APAB
Bölge-454 N/A Seth Ezekiel Alpha-IV

Saklama Prosedürü


Anomali-033 hakkındaki araştırmalar hala devam etmektedir. Raymond Sharpe Lisesi’nin binasına izinsiz yaklaşan herkes anında infaz edilecektir. Anomali-033 ile ilgili internete sızan veriler ve söylentiler arama robotları tarafından araştırılacak ve temizlenecektir.

Açıklama


Anomali-033, 1958 yılında inşa edilmiş ve 1980 yılında bir yangın yüzünden kullanılmaz hale gelmiş olan Raymond Sharpe Lisesi hakkında yaşanmış bazı olaylardır.

Anomali-033 hakkında çok az şey bilinmektedir. Buna rağmen elegeçirilen tüm bilgiler, önemli eşyalar ve diğer önemli öğeler aşağıda belgelenmiştir.

Elegeçirilen Önemli Eşyalar


Bulunma Alanı: Okul Kütüphanesi
Hakkında: Öğe, hakkında hiçbir bilgi olmayan, “METRONOM” adlı bir yayınevi tarafından çıkartılmış, 20 ciltlik bir ansiklopedidir. 3, 5, 15 ve 18 numaralı ciltler eksiktir. Ansiklopedi içerisinde klasik ve modern ökültizm hakkında bilgiler barındırır. Bunun yanında Topluluk tarafından kapsamada olan çeşitli anomaliler hakkında da bilgi barındırır. Anormal özellikleri yoktur.Ekler


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License