Şekillendirme Yöntemi

"include" içerisinde tekrar "include" kullanmayınız.


a. Bu Sayfada Olmayan Kodlar İçin Buraya Göz Atabilirsiniz.
b. Anomali Yazım Rehberi İçin Buraya Göz Atabilirsiniz.


Sınıflar

Erişim Sınıfı

Erişim Düzeyleri, bir çalışanın belgede yer alan bilgileri okuma izni verilen düzeyini ifade eder.

Seviye 1/XXX: Bu anomaliye, dünya üzerinde yaşayan her insan erişebilir.
Seviye 2/XXX: Bu anomaliye Topluluk'tan maaş alan herkes erişebilir fakat genel halka kapalıdır.
Seviye 3/XXX: Bu belge çalışanların çoğu için açıktır. Çalışanın bir astı varsa, o kişiye zaten Seviye 2 dosyalara erişimi verilir. Bir çalışanın herhangi bir astı yoksa, üstünden belgeye erişim talep etmelidir.
Seviye 4/XXX: Bu doküman, yalnızca belirli APAB'lara, bazı araştırmacılara, izin verilen birkaç kişiye açıktır. Bunun haricinde erişim için site idari personelinden belgeye erişim talep etmeleri gerekir.
Seviye 5, 5.5/XXX: Bu belge yalnızca bölge ve Topluluk idari personeli tarafından kullanılabilir. Seviye 4 erişimi olmayan çalışanlara erişim genellikle reddedilecek ve yalnızca çok özel amaçlar için onaylanacaktır. 5.5 seviye ise sadece Topluluk'un "Yönetim Konseyi" tarafından erişilebilir.
Seviye Ω/XXX: Bu anomali, sadece Üstün Yönetici ve onun belirlediği kişiler tarafından erişilebilir.


Saklama Sınıfları1

Saklama Sınıfları bir anomalinin kapsamasının zorluğunu belirtir. İsimleri Osmanlıca kelimelerden gelir.

Adehıfz: Anomaliyi saklamaya gerek yoktur.
İntifıfz: Anomaliyi saklamak için çok düşük uğraş gerekir yahut anomali birden fazla varlığın birbirlerini kapsamada tutmasıdır.
Adihıfz: Anomaliyi saklamak orta derecede zordur, ya da anomalinin davranışları saklamasını zorlaştırmaktadır.
Asuhıfz: Anomaliyi saklamak zordur ve sürekli olarak gözlem gerekir, ek olarak saklama prosedürleri oldukça komplekstir.
Azahıfz: Anomali, şu anlık, sebep gözetmeksizin saklanamaz, yahut: varlık saklanabilir ancak Topluluk bunu belirli sebeplerle yapamaz, gerçekliğin üzerine etkileri yüzünden öğe saklanamaz, Topluluk'un iç yapısını tehlikeye atar ve ikincil hedeflerin gerçekleştirme yeteneğini sınırlar, varlığı "saklamanın" tek yolu silahlı saldırıdır,


İkincil Sınıflar

Bazı anomaliler, diğer sınıflar haricinde onları belirtecek bir ya da birden fazla sınıfa daha ihtiyaç duyabilir. Bunlar genel olarak varlığın belirli bir özelliği ya da belirli bir sebep neden olur.

Benefektif: Benefektif sınıfı, Topluluk'un çeşitli anomaliler ile başa çıkma, Topluluk yararına kullanma ve insanlığın yararına kullanma amaçlı sahip olduğu anomalilerdir.
Gazaruhıfz: Gazaruhıfz sınıfı, varlığın saklanabileceği fakat saklanmasının daha tehlikeli olacağı durumlar anlamına gelir.
Gaybıhıfz: Gaybıhıfz sınıfı, varlığın güvenli bir şekilde tutulduğu fakat muhafazanın yöntemleri ve şekli bilinemeyen, genellikle anormal yöntemlerle olan varlıklara verilir.
Mütehahıfz: Mütehahıfz sınıfı, varlığın özelliklerinin sürekli olarak değişkenlik gösterdiği ve her duruma göre yeni bir prosedür üretilmesi gerektiğini belirtir.
Ostera: Belirli bir alanı (örn. bir park, avm, mezarlık veya bir toplanma alanı, nüfus açısından her gün veya belli günler dolu olan yerler) etkisi altına alan/alabilen veya tamamen yeniden düzenleyebilen; ve etkileri geriye sarılamayan anomaliler için kullanılır.
Drazid: Kalıtsal olarak DNA ve gen aracılığı ile aktarılan anomaliler için kullanılır.
Myrn: Antik (insansı, yaratık, golem vs.) anomaliler için kullanılır
Abstergo: Direkt veya dolaylı olacak bir şekilde baskın yaşam formunu imha edebilecek veya değiştirebilecek herhangi bir anomali için kullanılabilir.


Diğer Sınıflar

Diğer sınıflar, anormal varlığın belirli bir sebepten dolayı hali hazırda olan sınıflandırmalardan hiçbirine dahil olamamasından kaynaklanır.

●●● Beklemede ●●●: Anomaliye herhangi bir sınıflandırma henüz verilmememiştir.
∅ Kaldırıldı ∅: Varlık, kasıtlı veya kasıtsız olarak imha edilmiş veya de-anomalize edilmiştir..
X Normal X: Varlığın anormal etkilerinin anormal olmadığı anlaşılırsa bu sınıfa alınır.


Tehlike Düzeyleri

Renk - İsim Anlam
#ffffff Agarthan Agarthan anomaliler, kendi istekleri ile Topluluk bünyesine ve Agarthan askeri birliğine katılan anomalilerdir.
#7fff00 Düşük Düşük düzeyli anomaliler, tehlikesiz ya da çok düşük tehlikeye sahip varlıklardır.
#ffc000 Orta Orta düzeyli anomaliler, ortalama tehlikeye sahip varlıklardır. Buna ek olarak eğer bir varlığın bilinci varsa, o varlık en azından Orta düzeylidir.
#8b0000 Yüksek Yüksek düzeyli anomaliler, oldukça tehlikeli varlıklardır.
#383838 Siyah Siyah düzeyli anomaliler, insanlık adına korkunç bir tehdit teşkil eder. Genellikle bu varlıklar gerçekliğin yapısını tehdit eder, insanlığa ve/veya Dünya'ya büyük bir tehlike oluşturur ya da evrenle anormal bir şekilde etkileşime girmektedir.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License