APAB Genel Bakış

Alanında Profesyonelleşmiş Askeri Birlikler


1614868696530.png

Alanında Profesyonelleşmiş Askeri Birlikler ya da kısaca APAB; Dünya çapında yetenekli ve başarılı askerlerin toplanarak oluşturulduğu, belirli bir konu ya da anomali üzerine yoğunlaşmış olan silahlı personeldir. Birliklerin boyutları ve amaçları çok farklılık gösterir. Armalarda her zaman kırmızı kullanılır.

APAB Kuralları

  • Odrin Topluluğu, silah ve araç olarak NATO standartlarına uyar. Fakat bazen Topluluk kendi ürettiği silah ve araçları da kullanabilir.
  • İsimlendirmeler NATO Fonetik Alfabesi'ni kullanır (örnek olarak Alpha-IV, Sierra-IX gibi)
  • İsimlendirmeler harften sonra 0-10 arası Roma rakamları ile ifade edilir. Bu kullanım "0" için sorun yaratır, bu sebeple "0" buna dahil değildir.
  • Kendiniz de buraya bir APAB eklemek isterseniz bize ulaşın.
unknown.png

Kod:
[[include component:apab
|logo-link=
|isim=
|lakap=
|aciklama=
]]


APAB'lar

1613141240090.png

ALPHA-0

Kızıl Koruyucular


ALPHA-0, Topluluk Yöneticisi'nin direkt emirinde olan ve Yönetici'nin korumalığını yapan askeri gruptur. Ayrıca ALPHA-0 Topluluk'un aşırı gizlilik ya da profesyonellik isteyen işlerini yapmakla da görevlidir. 10 adet üyeye sahiplerdir, bu üyeler numaralar ile gösterilir ve her üyenin rolü farklıdır. Bu gruptaki bireylerin, gruba atanabilmesi için 2 senelik askeri ve 1 senelik APAB tecrübesi bulunması zorunludur. Tüm tecrübeleri bulunduran birey özel olarak Bölge-17'nin 20 metre ötesindeki kampta bire bir olarak 01-Komutan tarafından sıkıca ve özel bir şekilde eğitilir. 6 ay sonunda birey artık ALPHA-0 asistanıdır. Her üye, günü gelince işinden ayrılınca yerine geçmesi için bir asistan eğitir ve bu asistan atanana kadar ALPHA-1 olarak görev görür. Olası bir Topluluk'un bütünlüğüne zarar verecek eylemde, muhafaza prosedürlerinde hata ve anomalinin kaçış denemesinde bu birlik bölgeye nakledilir.


1613141275283.png

Alpha-II

Taktik Tepki


Topluluk’a ait bölge ve tesislerin yüzey bölümlerinin kara güvenliğinden sorumlu, uzun süreli yakın temas, savunma ve silahlı çatışma eğitimine tabi tutulmuş keskin nişancılar ve askerlerden oluşmaktadır. Ayrıca; muhafaza ihlali sonucunda kontrolü kaybedilen anomalileri ele geçirmeden sorumludurlar.


1613141338492.png

Alpha-IV

Ölüm Mangası


Gerçekleştirilecek suikast, kaçırma benzeri operasyonlardan sorumlu olan her biri bağımsız çalışan ancak gerektiğinde ortak çalışma yapan bireylerden oluşmaktadır. Birimde yer alan bireylerin her biri, sivil hayatta gizli olarak çalışma, keskin nişancılık ve yakın dövüş eğitimine tabi tutulmuştur.


1613142295129.png

Charlie-III

Şeytan Kovucular


Charlie-III, eskatolojik varlıkların muhafazası ve takibi konusunda uzmanlaşmıştır. Bu, dini veya başka türlü dünyanın veya evrenin sonunu getirebilecek herhangi bir varlık olabilir.


Adsz_tasarm.png

Delta-I

Yeraltı Lejyonu


Delta-I, Odrin Topluluğunun kapalı alan olan veya kapalı alandaki (ev, mağara vs…) anomalileri yakalamak için kurduğu bir APAB'dır. Delta-I'ın başında Daniel Hall bulunmaktadır. Delta-I üyesi olmak isteyenlerin öncelikle klostrofobisi olmamalı ve tırmanış konusunda tecrübeli olmaları gereklidir.


1613142542373.png

Delta-III

Saklambaç


Tespit edilen insansı anomalileri ele geçirip muhafaza altına alma sırasında rol oynayan birimdir. Delta-III’lerin her biri zorlu şartlara dayanıklı, atletik beden yapısında sahiptir ve Topluluk tarafından özel olarak eğitilmiştir. Delta-III ekibi, ele geçirilmesi hedeflenen anomali için gerçekleştirilecek operasyonu planlamaktan da sorumlu tutulmaktadır.


1613142363206.png

Delta-IV

Büyük Balık


Deniz ile ilgili operasyonlardan sorumlu olan birimdir. Suda yaşayan bir varlığa karşı koymak gerektiğinde konuşlandırılırlar.


1613141744887.png

Delta-IX

Anız


Bitki formuna sahip olan anomaliler üstünde araştırma, ele geçirme ve yayılım güvenliği ile sorumlu olan birimdir. Üye olan operatörler, çoğunlukla alanında deneyimli şahıslardan seçilir.


1613141321959.png

Echo-VIII

Sicim


Dünya üzerinde mevcut olmayan bir mekan/boyut ile yer değiştirme özelliğine sahip anomalilerin yer değiştirme sonucunda bulundurduğu mekan üzerinde keşif ve araştırma ile görevlendirilmiş özel gerçeklik sabitleyicisi askerlerden oluşan birimdir.


1613141402320.png

Golf-V

Tehlikeli Alan Kontrolü


Yüksek derecede kimyasal, biyolojik veya radyolojik tehlike barındıran anomalilerin kontrol altına alınması ve etkilenen bölgelerin en hızlı şekilde arındırılmasından sorumlu birimdir. Görevleri, hastalık veya farklı bulaşıcı fenomenlerin pandemik yayılım ihtimallerinin planlanmasını ve uygulanmasını da içermektedir.


1613141207554.png

Golf-VI

Yapay Gözler


Golf-VI, "E.Y.E." adlı yapay zeka kovan zihnini kullanarak oluşturulmuş bir APAB'dır. Ana görevleri tüm interneti araştırmak ve her türlü anormal meme ve bilişsel tehlikeyi ortadan kaldırmaktır.


1613141356145.png

November-I

Poltergeist


Metafiziksel forma sahip veya insan gözü tarafından algılanamaz olan anomaliler ile ilgilendirilmiş operasyonlar içerisinde görev alan yüksek tecrübeye sahip asker, dedektif ve ajanlardan oluşan birimdir.


Adsz_tasarm_1.png

Quebec-𒉘

AGARTHAN


Quebec- 𒉘, Topluluk'un ve AGARTHAN'ın gözetimine isteyerek giren uzman, kooperatif anormal bireylerdir.


1613141369437.png

Quebec-I

Alakasız Zaman


Zaman içerisinde yer değiştirmeyi mümkün kılan bir anomali aracılığı ile farklı bir zaman dilimi içerisinde yapılacak görevlerde yer alan takım. Bu takımda bulunan operatörler, seviye 4 üzeri yetki bulunduran casus ve dedektiflerden oluşmaktadırlar. Ayrıca görev esnasında mümkün olduğunca az paradoksa sebebiyet vermek ve zaman akışını etkilememek için başlatılacak operasyonlara göre farklı eğitimler almaktadırlar.


1613141224192.png

Quebec-II

Sekiz Oğlu Bir Tanrı Yedi


Quebec-II, "Sekiz Oğlu Bir Tanrı Yedi" adlı, artık yok edilmiş gerçeklik bükücü grubunun 3 üyesinin diriltilmiş bedenleridir. Her birinin, onları benzersiz kılan kendi yetenekleri vardır, bu üyeler;
Siegward: Bariyerin dışından içeriye bakanlara içeride olan herhangi bir şeyin görünümünü değiştiren bir bariyer oluşturabilir.
Gruffydd: Gölge enerjisi silahı yaratabilir. Gölge enerjisi, yalnızca bazı gerçeklik bükücüleri veya teürjik kişiler tarafından kullanılabilen bilinmeyen, cisimsiz bir malzemedir.
Tiliuruman: Her zaman herhangi bir yere çok boyutlu portallar oluşturabilir.


1613141415017.png

Quebec-III

Gazap


سنحترق جميعًا في الجحيم بسبب ما فعلناه بهم.

Quebec-III, Anomali-029-3 ve insanların DNA'sı kullanılarak oluşturuldu.Belirsiz bir şekilde insansı ve yarı duyarlı, komutanlarına son derece itaatkarlar. Anomali-029-3 yerine pürüzsüz bir kemik yapısına sahiptirler ve kısıtlı bir şekil değiştirme kabiliyetine sahiptirler.Sadece son derece kritik olaylar sırasında kullanılmalarına izin verilir ve ihtiyaç duyulana kadar kriyojenik bir durgunlukta tutulmaları gerekir.


1613141435264.png

Victor-V

Kaskafa


Victor-V, Yüzbaşı Jack Hammer'ın komutasında olan ve düşman kuruluşların saldırısını püskürtme, düşman üstlerini kuşatma, saldırgan toplulukları püskürtme ve büyük çaplı anomali ihlallerinde görev alan askeri birliktir. Bir personelin Victor-V'e katılabilmek için ağır şartların üstesinden gelebilmesi gerekmektedir; ağır zırhları kaldırabilmeli, çok sıcak ve çok soğuğa dayanabilmeli ve ayrıca uzun süre yüksek seslere dayanıp, sıkışık araçlarda kalabilmelidir.


Adsz_tasarm_6.png

Pentakel-0

Aldatma Sanatı


Pentakel-0 başında Roxcard'ın bulunduğu büyücü, gerçeklik bükücü, mistik sanatlar hakkında ileri derece bilgisi olan vb. kişilerden oluşan ve ana amacı bu tür anomalileri etkisiz hale getirmek için kurulmuş bir gruptur. Bu grubun üyelerinin bazıları boyut, evren, varoluş dışından gelmiştir ve bazıları sadece gerektiğinde bizim evrenimize gelmektedirler.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License