Bilim Departmani

Bİlim Departmanı, Topluluk içerisinde en çok personele sahip ve en aktif departmandır, kendi içerisinde üç parçaya ayrılır, bu parçalar yapı olarak birbirlerinden otonom ve bağımsız olarak çalışır.

Doğal Bilimler Departmanı

1614949264054.png

Doğal Bilimler Departmanı, adından da anlaşılabileceği gibi, insanlık tarafından hali hazırda bilinen fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi alanlarda yoğunlaşır ve bu konular üzerine insanlığın ufkunu genişletmeye çalışır. Bunun yanında çeşitli anomalilerin de yapısını incelerler. Doğal Bilimler Departmanı, astronomi ve fizik, biyoloji ve tıp, kimya, matematik ve geometri, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, teoloji, felsefe gibi parçalara ayrılmaktadır.


Doğaüstü Bilimler Departmanı

1614949295874.png
Departmanlar Açıklama
Anormal Medeniyetleri Araştırma Departmanı Eski uygarlıklarla ilgili anormal medeniyetleri ve varlıkları inceler.
Gerçekdışılık Departmanı Temel gerçekliğin kurgusal veya başka bir şekilde gerçek olmadığını ima eden anormallikleri araştırır.
Parazooloji Departmanı Anormal hayvan türlerini inceler.
Evrenlerarası Etkileşim Departmanı Evrenlerarası seyahat ve etkileşimleri inceler.
Ekstra Boyutlu Anomaliler Departmanı Varoluşun yüksek kademelerinden kaynaklanan varlıkları araştırır.
Bilişsel Tehlike Departmanı Memetik ve diğer bilişsel tehlikeleri araştırır ve inceler. Bunun haricinde gerekli durumlarda üretimlerinde de destek olur.

Kapsama ve Saklama Departmanı

1614949642552.png

Kapsama ve Saklama Departmanı, anomalilerin kapsanmasında en iyi olabilecek yöntemleri, sebep-sonuç ilişkilerine dayanarak bulmaya çalışırlar. Bunun ardından, gerekli olan tüm prosedür ve yapıların inşası için gerekli şema ve benzeri öğelerin üretiminden sorumlulardır. Herhangi bir kapsama ihlali durumunda, geri saklama için lazım öğelerin üretimi de bu departmandan sorulur.


İnovasyon Departmanı

1621772981328.png

İnovasyon Departmanı, Topluluk'un teknolojik olarak gelişmesine en büyük rolü oynayan departmandır. Görevleri insanlığın ya da Topluluk'un yararına olacak teknolojik cihazlar üreterek kapsamayı ve günlük hayatı kolaylaştırmaktır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License