İlgi Grupları


İLGİ GRUPLARI


Açıklama: Bu belge, Topluluk'la bazı benzerliklere sahip olan, paranormallik ve okült ile ilgilendikleri bilinen bazı topluluk ve gruplar hakkında bilgiler içerir. Paranormal faaliyetleri bastırmak için pek çok başka örgüt var olsa da, paranormali daha büyük bir gündem elde etmek için bir araç olarak kullananlar ve Topluluk'a karşı bir rakip olarak kabul edilebilirler. Amaçları ve yöntemleri, paranormal dünyadaki gerçek hedeflerini anlamak için Topluluk tarafından izlenir ve belgelenir - ve bazı durumlarda, insanlığı bir bütün olarak yok etmelerini önler.


Renk Anlam
● - Yüksek Grup, Topluluk tarafından doğrudan kontrol altındadır / Topluluk'la ortaklığı vardır.
● - İyi Grup, Kurum ile sürekli ve / veya işbirliği içindedir.
● - Orta Grup'un Kurumla ilişkisi çok az veya hiç yoktur.
● - Kötü Grup Topluluk'la çalışmayı reddeder ve saldırgan tavırlar gerçekleştirir.
● - Düşük Grup insanlığa ve/veya Topluluk'a zarar vermek veya yok etmek için çalışır.
● - Bilinmiyor Grup, Topluluk ile değişken veya çelişkili bir ilişki sergilemektedir.


NON'un Emirleri Tarikatı

İlişki: ● - Düşük

unknown.png

NON'un Emirleri Tarikatı (Kaçınılmaz Son Tarikatı, Soncular, Emirciler olarak da bilinir), yaklaşık olarak M.Ö. 1000'li yıllarda, Mezopotamya'da, ██████ tarafından kurulmuş, günümüzde etkinliğini devam ettiren bir dini örgüttür. Dünya çapında dağılmış olarak binlerce şubesi olduğuna ve her şubenin yerel bir mezhebe bağlı olduğu bilinir. Bu mezheplerin ibadet ve inanç sistemleri farklılık gösterir. Örneğin "Et ve Kemik Kardeşliği" daha ilkel ve basit bir yaşamı tembihler, genel olarak Kuzey Afrika'da bulunmaktadırlar. "Hoi Hoior" ise NON'a ateşi kullanarak tapar. Ancak her mezhep aşağıdaki şu ilkelere kayıtsız şartsız ibadet eder;

  • NON'dan başka tanrı, tanrının Lurn'uf'tan başka elçisi yoktur.
  • NON'un kardeşi ve onun soyu, ona tapan Egagrirancı'lar en büyük düşmandır.
  • NON'dan başka dua edilecek, sığınılacak kimse yoktur.
  • NON'un gazabı sadece kafirleri içine alacaktır
  • NON'un bedeni vardır ve bu beden en ilkel duygunun sembolüdür.
AYKM Kurumu

● - İyi

logo_2.png

1857 yılında, kendi içerisine çökmüş olan ve yüksek güce sahip, çekirdek boyutundaki bir evren, bizim evrenimizde bulundu. O gün, A.Y.K.M Kurumu, kimliği gizlenmiş bir kişi tarafından kuruldu ve geliştirildi. Kurum genişledikçe, daha çok kişi A.Y.K.M-000 Kod adına sahip olan bu çekirdek-evren ile ilgileniyor ve üzerinde araştırma yapılıyordu.

Bir gün, yapılan deney sırasında A.Y.K.M-000'a dokunan deneğin bedeni, A.Y.K.M-000 tarafından benimsendi ve bu iki varlık birleşip tek bir güç oldular. Bu güç, bizim evrenimiz dahil bir sürü evren üzerinde değişiklik yapabiliyor ve bir sürü sorun çıkarıyordu. Bu sorunlar, zincirleme olaylar sonucunda, kaynağı tam olarak bilinmeyen anormal varlıkların ortaya çıkmasına sebep olabiliyordu. A.Y.K.M Kurumu bu amacı benimsedi ve bu anomalilerin tamamını ele geçirip kontrol etmeyi planladı. Bu planı gerçekleştirirken, bilinmeyen kökenlere sahip bilinmeyen bir sürü farklı varlık keşfedildi. O gün bu gündür ki; A.Y.K.M kurumu, gizli bilgiler ve sırlarla dolu bir kitap gibidir.
Doğanın Doğa Üstü Koruyucuları

İlişki: ● - Yüksek

Genel bilgi: Bir zamanlar bir adam vardı, doğayı seven bir adam, bu adam gayet başarılı bir iş adamıydı, ayrıca oldukça da zengindi. Bu adam doğayı korumak için araştırmalar yapan adamlar tuttu, ancak yıllar çok çabuk geçiyordu ve 1. Dünya Savaşı patlak verdi. Bu adam savaşın gereksizliğini ve doğaya verdiği onarılamaz hasarları gördü. 1. Dünya Savaşı bitti ve binlerce zengin öldü bazılarının malı miras bırakıldı bazılarınınki ise devlet tarafından el konuldu ancak hala ortada hesaplanamayacak kadar çok para vardı. ve bu adamda her nasılsa bu paraları üzerine almayı başardı. Ülkenin en zenginlerinden olsa da şimdi dünyanın en zenginlerindendi. Yaptığı ilk iş bir şirket kurmak oldu. Ticaret ve araştırma şirketi. Bu şirkete yüzlerce araştırmacı ve teknisyeni işe aldı. Doğayı korumak ve güçlendirmek adına araştırmalar yaparak yıllarını harcıyordu ve bir yere varamıyordu. Hayatını değiştiren bir olay yaşadı. Bu olayda adam 30 yıl daha genç duruyor ve daha yavaş yaşlanıyordu. Yıllar geçti ve ticaret firması bir dünya markası olmuştu sahip olduğu paranın haddi hesabı yoktu. Araştırmacılar ve teknisyenlerin yanı sıra özel askeri birimi ve denetim ekibi de olmuştu. Araştırma ekibi dünyayı gözetliyorken ikinci bir dönüm noktası yaşandı, ilk anomali.
Araştırmalar genişledi ve daha çok anomali keşfedildi. Bu yıla kadar bir asırdan fazla zaman geçti, şirket büyüdü ve adam yönetimi devretmek için bir varis arayışına girdi ve sokakta yetim bir çocuğu fark etti. Azimli, kararlı ve doğayı seven bir çocuk. Çocuğu evlat edindi ve onu miras için hazırlamaya başladı. Yıllar içinde çocuk büyümüş ve tüm şirketin başına geçmişti ve yenilikçi fikirleriyle çalışmalar hız kazanmıştı ve dünya çapında bir etki kazanmıştı. Herhangi bir ülke ve kuruluştan teknoloji ve insan kaynağı olarak daha iyi durumda olan şirketin sayısız denilebilecek kadar çok personeli ve en az 50 yıl ileride olan teknolojisiyle nerdeyse dünyanın en güçlüsü konumundaydı.

O adamı ise bir daha gören olmadı ve bir süre sonra neredeyse tamamen unutuldu.

Baş amacım doğayı korumak, ne pahasına olursa olsun. Bunun için bu şirketi kurdum. Her şeyi gören gözler, her şeyi bilen beyinler ve her şeyi duyan kulaklara sahibim. Bunlarla doğayı korumak için en iyi ne yapabileceğimi bulmaya çalışırken O'nu buldum, her şeyin başlangıcını ve o andan bu yana tek amacımızı daha iyi yerine getiriyoruz. Buluyorum koruyorum ve verimlileştiriyorum. Bu benim işim ve hep öyle olacak.
— ''O ADAM''Takım Elbiseli Adamlar

İlişki: ● - Bilinmiyor

unknown.png

Genel Bilgi: Takım Elbiseli Adamlar hakkında çok fazla şey bilinmemektedir. Kişiler hakkındaki teoriler, kişilerin birer zaman yolcusu, paradoks veya multi-boyutlu varlıklar olduğu yönünde.

Anormal olay veya varlıklar ile direk veya dolaylı yoldan bağlantısı olan insanların takım elbiseli bir kişi tarafından izlendikleri fark edilmiştir. Dünyanın dört bir yanından toplanıp incelen en kamera kayıtları bu kişilerin olacak olayları daha önceden takip ettikleri kişilere belli etmeye çalıştıkları gözlemlendi ve bu gözlem doğrultusunda bu kişilerin normal insanlar olmadığı çıkarımı yapıldı.

Bu kişilerin büyük bir topluluğun parçası olduğu düşünülmekte ancak Dr. Nano bunun tek bir varlık olduğunu ve bu varlığın [Veri Gizlendi] amacına hizmet ettiğini söyledi. Ancak bu görüş varlığın nasıl aynı zaman aralığında birden fazla yerde bulunabildiğini açıklamadığı için sadece bir teori olarak ele alındı.

Ek Not:Kişileri yakalamaya yönelik çalışmalar hep başarısızlık ve kişilerin amacını yerine getirmesi ile sonuçlandı.Yaratılışın Koruyucuları

İlişki: ● - Orta

Genel Bilgi: Koruyucular hakkınca fazla bilgi bilinmemektedir. Koruyucuların ölümsüz olmadığı ve tanrı olmadıkları bilinmektedir. Her koruyucunun özel bir gücü vardır.

Evrenin varedilmesiyle birlikte, Yıldız Tozları var oldu, çoğu gezegene, çoğu milyarlarca yıl sonra, koruyuculara dönüşmek için bekledi. Milyonlarca yıl süren yaşam, günümüzde, yüze yakın sayıda koruyucuyu barındıran Dünya'da da devam etmekte, nedendir bilinmez çoğu koruyucu dünyada yaşamayı tercih etmiştir. Kimisi yaşamı, kimisi hayvanları, kimisi duyguları, kimisi şeytanlığı temsil etmiştir. Fakat günümüzde insanlardan saklanmaktadırlar.E.R.A. - Etik Araştırma Ortaklığı

unknown.png

İlişki: ● - Yüksek

Genel Bilgi: E.R.A ilk 201█ yılında Dr. ███████ tarafından Kurulmuştur. E.R.A 205█ yılında uzaya çıkmayı başarmıştır, uzaya çıkmak için gerekli hazırlıklar 202█ hazırlanmıştır. İlk Başlarda Odrin Topluluğuna destek olmak için görevlendirilmiştir ama 20██ Yılında kendi amaçlarını olan anormal şeyleri bulup araştırmak olarak değiştirmişlerdir. Aşırı tehlike ve hiç bir Yarara Sahip Olmayanları ise Yok Ederler veya Güneş Sisteminden Uzaklaştırırlar. E.R.A'nın Şimdiye kadar çok az başarısız deneyi olmuştur. E.R.A'da çalışanların hepsi araştırma veya koruma işlerinde aşırı dikkatlidir ve tedbirlidir.GRU- "S.K.B.-9"

unknown.png

İlişki: ● - Kötü

Genel Bilgi: Sovyetler Birliği döneminde "NON'un Emirleri Tarikatı" gibi topluluklara karşı, Joseph Stalin Tarafından GRU'nun bir kolu olarak ortaya çıkmıştır. GRU- "S.K.B.-9", Sovyetler Birliği dağılınca Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan da dahil olmakla birlikte çoğu Eski Sovyet Devletleri'nde gizlice varlığını sürdürmektedir.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, "S.K.B.-9" Bölümü olarak yeni organize edilen GRU’ya eklendi - Psikotronik, SS, Ahnenerbe ve Vatikan’dan gelen anormal tehditleri önlemek için çalışıyordu. Soğuk Savaş boyunca rol alarak Komintern ülkelerinde Topluluk operasyonlarını zorlaştırıyordu. 1991'den sonra, bütçe kesintileri ve önemli varlıkların kullanımdan kaldırılması veya satışı ile birlikte hızlı bir yeniden yapılandırma, çalışanlarının sayısız kusuru ve Avrupa karaborsalarının eskiden ele geçirdikleri anormal eşyaların Topluluk ve diğer gruplar tarafından ele geçirilmesi ile sonuçlandı. Şu anda, bu İlgi Grubu, Topluluk için doğrudan bir tehdit oluşturmamaktadır.unknown.png

Umut Savaşçıları

İlişki: ● - Bilinmiyor

Genel Bilgi: Umut Savaşçıları, Topluluğun, açıklanamayan bir an için dalgalanan bir zaman çizelgesinden sallanan, evren çapında tek bir felakete ve ardından yeni anomaliler çağına neden olduğu bir evrendeki Topluluktur. Kamu normallik perdesini koruyamadığı ve felaket seviyelerinin geniş yayılım içeren ihlalleriyle karşı karşıya kalamayan Topluğun emir-komuta zinciri çöktü ve çalışmalarına devam etmek için sadece küçük parçalar ve gölgeler kaldı.

Evrenin yapısı bilinmemekle birlikte ele geçirilen bilgiler:

Dünya ve Güneş Sistemi'nin Genel Yapısı
Afrika Kıtası: Kıta eski yapısını kaybederek volkanik, cehennem benzeri1 bir yapıya kavuşmuştur. Ayrıca Bölgede Şeytan benzeri varlıklar gözlemlendi.
Anadolu: Egagronculuk üyeleri tarafından ele geçirildi.
Okyanusya: Avustralya - Dev hayvanlar ve diğer doğaüstü anomaliler bulunuyor. Sidney daha önce bir parazit sülük sürüsü tarafından istila edildi.
Avrupa: Çoğu yerde mavi renkli Portal Fırtınaları2 oluştu. Ayrıca Ehyrun boyutuna ait canlılar Dünya'ya geldi.
Dünya Dışı Bölgeler
Güneş: Değişiklik yok. Ancak etrafı Kraulogg'lar tarafından Dyson Küresi ile çevrildi.
Merkür: Kraulogg Güçleri tarafından askeri üs olarak kullanılıyor. Ayrıca kökeni bilinmeyen bir parazit tarafından işgal edildi.
Venüs: Dev canlılar tarafından işgal edildi. Canlılar asitten zarar görmüyor, çok yüksek sıcaklığa alışıklar ve Karbondioksit soluyup oksijen salıyor.1580912972065.png

Lezzetli Zamanlar Şirketi

İlişki: ● - Yüksek

Lezzetli Zamanlar Gıdacılık, Avrupa ve Asya çapında faaliyet gösteren büyük ölçekli bir gıda zinciridir. Şirket, anormal yemekler üretme üzerine uzmanlaşmıştır. Gıdaları çeşitlilik ve tarz bakımından geniş bir skala gösterir. Ölçeğine rağmen, genellikle düşmanca tavırlar göstermezler ve bunun yerine kendilerine yönelik tehditlerden kaçarlar. Şirket, 1942 yılında cephede bulunun Müttefik devletlere büyük yardımda bulundu.

Lezzetli Zamanlar Gıdacılık 1936 yılında Ankara’da atıştırmalık ürünler üretmek için kurulmuştur. Başarımız lezzetli ürünleri benzersiz şekillerde sunma stratejimiz sayesindedir. Bunu gerçekleştirirken son teknoloji üretim tekniklerini ve en kaliteli ham maddeleri kullanırız.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License