İçişleri Departmanı

İçişleri departmanı, Topluluk’un genel olarak iç düzenini ve yapısını korumak ve idare etmekle sorumlu departmandır. İçişleri Departmanı kendi içinde 4 adet alt dala ayrılır.

1614940409179.png

İç Mahkeme: İç Mahkeme, Topluluk'un kurumsal yargı merciidir. Bu departman, Topluluk personelinin vakalarını ve "Normallik Yasası" tarafından yasaklanan tanım kapsamına giren diğer kişilerin eylemlerini yargılar. Normallik Yasası, içerisinde “Topluluk’a Karşı Suçlar”, “İnsanlığa Karşı Suçlar”, “Anormal Suçlar” ve “Kıyamet Senaryoları Yaratma” gibi suçları açıklar.


1614940339704.png

Lojistik Departmanı: Lojistik Departmanı, anormal veya anormal olmayan yüklerin taşınmasından sorumludur. Ulaşım, otomotiv, su, demiryolu, hava ve diğerlerini içerir. İçişleri Departmanı içerisinde, en çok işe alım yapılan alt departmandır.


1614940247948.png

Bilgi Korunumu Departmanı: Bilgi Korunumu Departmanı, sivilleri kaosa sürükleyebilecek anomaliler, Topluluk'un üst düzey komutası ile ilgili önemli belgeler ve diğer birçok bilgiyi korumakla görevlilerdir.


1614940211557.png

Teknik Servis ve İmalat Departmanı: Teknik Servis ve İmalat Departmanı, aktif olarak temel kullanımındaki tüm tesis ve ekipmanların teknik bakımı ve günlük hizmetlerinden sorumludur. Bu departman, yeni tesislerin ve iletişim yollarının tasarımı ve inşasının yanı sıra onarım ve bakımdan ve yakalama, çevreleme veya diğer herhangi bir süreç sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir malzeme talebini yerine getirmekten de sorumludur.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License