Araştırmacı İnsanlar


Araştırmacı İnsanlar


Açıklama: Bu belge, Topluluk'la bazı benzerliklere sahip olan, paranormallik ve okült ile ilgilendikleri bilinen bazı kişiler hakkında bilgiler içerir. Paranormal faaliyetleri bastırmak için pek çok başka örgüt var olsa da, paranormali daha büyük bir gündem elde etmek için bir araç olarak kullananlar ve Topluluk'a karşı bir rakip olarak kabul edilebilirler. Amaçları ve yöntemleri, paranormal dünyadaki gerçek hedeflerini anlamak için Topluluk tarafından izlenir ve belgelenir - ve bazı durumlarda, insanlığı bir bütün olarak yok etmelerini önler.


Owen Holden

Açıklama: Bay Owen, dini bir 'aile' olan "The Cult Family" adlı örgütün başıdır. Kendisi 97 yaşında olmakla beraber yaşam destek ünitesine ihtiyaç duymamaktadır. Fiziki olarak 65 yaşındaki bir insandan daha yaşlı göstermez. Cult Family'yi 1946 yılında kurduğu tahmin ediliyor. Edebiyat ve tarih bölümlerinden postdoc olmasına rağmen gerçek de 'Kurtuluş anı geldiğinde bizi bilim denen zırvalığın kurtaramıyacağını' savunur.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License