Tesis Arsivi

Bu sayfa içerisinde, Topluluğa ait tesis, alan ve benzeri komplekslerin bazılarının bir sıralaması arşivlenmiştir.

Topluluk, sadece bir avuç personeli olan küçük karakollardan binlerce personeli olan büyük Bölge'lere kadar dünya çapında çok sayıda tesisin bakımını yapmakta ve işletmektedir. Bu tesislerin hepsi farklı işlevlere ve yapılara sahiptir. Topluluğa ait alanlar, anomalilerin muhafazasından araştırılmasına kadar pek çok farklı amaca hizmet edebilmesinin yanı sıra, ufak bir karakoldan devasa bir tesis kompleksine kadar değişiklik gösterebilmektedirler. Her bir alanın, kendine ait personelleri, APAB askeri operatörleri ve bir yöneticisi bulunmaktadır. Ayrıca, içerisinde personellerin kendi uzmanlık alanlarına özgün laboratuvar, ofis ve benzeri kompleksler barındırırlar. Bu alanların her biri, daima sivil halkın erişimine kapalı, gizli mekanları tanımlar.

"Bölge" Tanımı

"Bölge" olarak belirlenen Topluluk tesisleri gizli tesislerdir, yani tesisin varlığı halk tarafından bilinmesine rağmen, bu tür tesisler bazen hükümet veya şirket tesisleri adı altında gizlenmiştir. Bölgeler genellikle sivil nüfusa nispeten yakın olan ve tesislerin bu tür bir kapsamaya ihtiyaç duyacağı yerlerde inşa edilir.

"Site" Tanımı

"Site" olarak belirlenen alanlar, belli bir bölge içerisinde aynı anda birden fazla bölgenin dulunması durumunda kullanılır. Bu yerlere sivil halkın girmesi tamamiyle yasaktır ve genelde cezası infazdır.

Tesis Listelemesi


Tesis Epsilon-017 (Araştırma ve Muhafaza)

Tesis Epsilon-017, Topluluk çatısı altındaki en büyük ve gelişmiş alan olarak bilinir. Hem yüzey hem de yer altında, son derece büyük çapa sahip olmasının yanı sıra, oldukça gelişmiş araştırma ve muhafaza sektörlerine sahiptir.

Tesis, her sınıftan anomalinin muhafazasına olanak sağlayabilecek kaynaklara sahiptir ve yönetim kurulu dahilinde pek çok önemli Topluluk personeline ev sahipliği yapan devasa yaşam alanları ve konaklar bulundurur. Ayrıca, yaklaşık 3 adet kontrol nokatası geçişli giriş, hafif muhafaza ve ağır muhafaza bölümlerine ayrılmıştır.
Tesis içerisinde, çoğunlukla her güvenlik izin düzeyinden personel bulunabilmektedir.


Tesis Epsilon-023 (Biyolojik Laboratuvar)

Tesis Epsilon-023 kabaca, bir biyolojik laboratuvar kompleksidir. Pek çok patojenik anomali, bu tesis içerisinde incelenmekte ve üzerinde testler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Tesis, çok sayıda BGD-1 ve BGD-4 arasında biyolojik güvenlik seviyelerine sahip inceleme ve araştırma laboratuvarlarına sahiptir. Laboratuvar alanlarına giriş yapacak olan her personel, zorunlu olarak hazmat güvenlik kıyafeti kuşanmalıdır ve giriş ve çıkış esnasında, güçlü sterilizasyon gazına maruz bırakılmalıdır.


Tesis-30

Tesis-30, 1940 senesi içeriside Kanada, Kuzey Ormanı bölgesi içerisine inşa edilen bir gelişmiş araştırma ve muhafazayı temel almasının yanı sıra, pek çok önemli Topluluk personeline ev sahipliği yapması ile birlikte büyük yaşam alanları, laboratuvarlar ve gözlem evleri benzeri komplekslere ev sahipliği yapan bir tesistir.
Tesis-30, Topluluğun çatısı altındaki gelişmiş ve büyük tesislerden birisidir ve yönetici konumunda, Dr. J. Snicket yer alır.


Bölge-40

Bölge-40, Rusya Federasyonu'nun Ohotsk Denizi kıyısına kurulmuş olan, anormal öğelerin kapsanması ve araştırılması işlevindeki aşırı gizli bir Topluluk Araştırma Üssü'dür. Taumaturjik, ontokinetik ve teolojik anomaliler konusunda uzmanlaşmıştır ve ayrıca İbrahimi Eskatoloji Departmanı için bir merkez olarak hizmet vermektedir.


Alan-044 (Depolama Tesisi)

Alan-044, Amerika, Ohio kenti içerisinde yer alan bir kırsal arazi üzerine inşa edilen bir depolama alanıdır. Genel olarak herhangi bir tehlike arz etmeyen, zararsız anomali unsurlarının muhafazasını üstlenen bir tesistir. Tesis içerisindeki muhafaza alanları, üst üste dizilmiş konteynerleri bulunduran rafların bulunduğu büyük çaplı depolardan oluşur ve genel olarak herhangi bir üst düzey koruma veya devamlı gözlem gerektirmezler. Tesis personelinin genel güvenlik izin düzeyi, seviye 3'dür.


Bölge 51 (Anomali 001 Muhafaza Tesisi)

Bölge 51 Amerika, Las Vegas, Nevada çölü üzerinde sivil yerleşim alanlarından uzak bir konum üzerinde inşa edilmiştir ve tesisin temel amacı, Anomali-001-1'in muhafazasını üstlenmektir. Bu tesis, 16 Ağustos 2013 tarihinde varlığına dair resmi onayın verilmesinden bu yana sivil halkın büyük çoğunluğu tarafından bilinmekte ve hakkında komplolar üretilmektedir. Fakat bölgenin asıl amacı, daima gizli tutulur ve izinsiz erişim sağlayan herhangi bir sivil üzerinde derhal infaz emri verilir.


Alan-077 (İnsansı Muhafaza Tesisi)

Alan-077, genel olarak İnsansı karakteristiklere sahip anomalilerin muhafazası amacı doğrultusunda inşa edilmiş bir tesis olarak bilinir. Tesisin ve muhafaza alanlarının güvenlik önlenmleri, içerdiği anomaliler sebebi ile son derece yüksektir ve pek çok ağır silahlı APAB güvenlik operatörünü barındırmasının yanı sıra, muhafaza alanları genel olarak sürekli gözlem gerektirir.

Tesis, düşük tehlike arz eden İnsansı anomalileri barındıran hafif saklama bölgesi ve yüksek tehlike içeren İnsansıların muhafaza edildiği ağır saklama alanı olarak iki adet kontrol noktası geçişli alana ayrılmıştır. Tesis çatısı altında görev yapan personellerin genel izin düzeyi, seviye 4'dür.


Tesis-82 (Araştırma Binası)

Tesis-87 İngiltere, Glasgov, [VERİ GİZLENDİ] bölgesi içerisinde yer alan şehir içi bölgede konumlandırılan bir plaza binası görünümündedir.
Bu Tesisin genel amacı, çoğunlukla orta çaplı araştırmaların gerçekleştirilmesidir ve herhangi bir anomalinin muhafazasını üstlenmez. Tesis personeli genel olarak araştırmacı, dedektif ve ajanlardan oluşur. Kompleksin etrafı, silahlı güvenlik operatörleri aracılığı ile korunmakta ve panaromik kameralar aracılığı gözlemlenmektedir.


Alan-092 (Lunar Muhafaza Üssü)

Alan-092, 1970 yılı içerisinde Ay yüzeyinde yer alan Tycho krateri üzerine inşa edilmiş, yüksek güvenlikli bir muhafaza tesisidir. Tesisin genel amacı, Dünya üzerinde muhafaza edilemeyecek kadar yüksek tehlike teşkil eden anomalilerin muhafazası ve aşırı yüksek tehlike teşkil edebilecek bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesidir. Son derece yüksek güvenlik önlemlerinin yanı sıra, kalın surlar ve ağır teknolojik taret silahları ile donatılmıştır.

Tesis, her bakımdan yüksek teknoloji unsurların kullanımını içermektedir. Tesis içerisinde görev alan askeri operatör ve güvenlik personelinin izin düzeyi, minimum seviye 4'dür ve bu seviyenin altında izin düzeyine sahip olan hiçbir personel Tesise erişememesi ile birlikte tesisin kendisi veya içerdiği anomaliler hakkında veriye erişim sağlayamazlar.


Tesis-100 (Topluluk Server/Veri Tabanı Tesisi)

Tesis-100 Hong Kong, Victoria Zirvesi bölgesi üzerine inşa edilmiş bir tesisdir. Tesis, 2 katlı, modern mimariye sahip cam bir yapıyı tanımlamaktadır. Herhangi bir yer altı kompleksi yer almaz ve içerisinde Topluluk için yüksek önem barındıran verileri bulunduran server ve veri tabanı bilgisayarlarını barındırmaktadır.

Tesisin etrafı, APAB güvenlik operatörleri ve drone'lar aracılığı ile korunmaktadır ve herhangi bir düşman saldırısı durumunda, verilerin düşman eline geçmesini engelleme amacı doğrultusunda tesis son çare olarak patlayıcılar aracılığı ile yok edilecektir.

1
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License