Wiki Terimleri

Topluluk'un yeni çalışanları sık sık karşılaştıkları olağandışı çoklukta terminoloji, kavramlar ve kelimelerden dolayı kendilerini çok kafası karışmış hissediyor. Aynı anomaliyle ilgili kavramların tanımı ve uygulamaları, bölümler arasında geniş ölçüde değişebilir ve bu da daha fazla karışıklığa ve yanlış iletişime neden olabilir. Aşağıda, çok çeşitli Veritabanı girişlerinde başvurulan kavramları açıklamak için var olan kapsamlı bir dosya ve belge listesi verilmiştir.

Topluluk Tarafından Kullanılan Aygıtlar

1- Memetik: Bilgileri kontrol etmek ve bastırmak için Topluluk tarafından kullanılan hafızayı etkileyen ajanlardır. En yaygın olanı, bireysel kişilerin temel hafızasını silmek için kullanılan A Sınıfıdır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License