Yönetim Departmanı

Yönetim Departmanı, Odrin Topluluğunun idari işlerini yöneten departmandır. Beş adet alt departmandan oluşur.

B17_5.png

Yönetim Kurulu: Branşlarının (1997'den önce 2001'den beri) en iyi personelinden oluşan Yönetim Kurulu, Topluluk'un yürütme organıdır. Faaliyetler söz konusu olduğunda, Yönetim Konseyi dilediği zaman icrai kararlar alma yetkisine sahiptir. Topluluğun çok az faaliyeti onların emri dışındadır. Bazı eylemleri kalpsiz veya inanılmaz derecede insanlık dışı görünebilir. Bunun Yönetim Kurulu için hiçbir önemi yoktur. İnsanlıklarını geçici olarak kaybetmeleri, insan ırkını korumanın bedeline değer. Bu itibarla Topluluk, bir "Makyavelci-Antroposantrist" kuruluş olarak açıklanabilir.

Topluluk'un ender görülen yüzleri olarak hizmet veren Yönetim Kurulu üyeleri, milletler ve kuruluşlar için en yüksek diplomat olarak görev yapmakta; normal diplomatik elçilerin durumu idare edemediği zamanlar için. Kritik ve hassas durumlar, doğrudan Kurul'dan gelen direktiflerin çoğunda ortak bir noktadır. Bu durumların riskini azaltmak için Yönetim Kurulu'nun normal olarak anormal varlıklar veya nesnelerle bilerek temasa geçmesi yasaktır.

Yönetim Kurulu'nun ana üssü ve ikametgahı, sadece bu amaca yönelik olan çok gizli bir bölge olan Bölge-17'dedir.


B17.png

Kıta Temsilcileri: Kıta Temsilcileri, hem coğrafi hem de kültürel geçmişe göre seçilen 9 alandan bölgelerinin temsilcileridir.


B17_1.png

Diplomatik İlişkiler Departmanı: Sayısız ülke ve bölge elçilerinden oluşur; çeşitli hükümet ve kuruluşların deneyimli eski yetkilileri; ve bir grup deneyimli diplomatik elçi; Diplomatik İlişkiler Departmanı, Topluluk İdaresi bünyesinde bulunan kritik bir ofistir. Diplomatik İlişkiler Departmanı, Topluluk ile Topluluk'un ziyaret edebileceği veya sürekli olarak faaliyet gösterebileceği ülkeler arasında iyi ilişkiler sürdürmesini, ilgili taraflar için karşılıklı çıkarlar ile bireysel çıkarların hassas bir dengelenmesine benzetmektedir.

Diplomatik İlişkiler Departmanı, Topluluk faaliyetlerini engellemeyen iyi ilişkiler ve olası anomalilerin keşfedilmesi ile ilgili yardım taleplerinin iletilmesi yoluyla Topluluk'un mümkün olduğu kadar verimli çalışmasına olanak sağlar.


B17_2.png

Belge Yönetimi ve Bilginin Korunumu Departmanı: Topluluk tarafından üretilen ve toplanan tüm bilgilerin korunması ve muhafaza edilmesi amacıyla Belge Yönetimi ve Bilginin Korunumu Departmanı kurulmuştur. Kayıt tutma, bilgi düzeltme, sansürleme ve güvenlik ve bireysel güvenlik izinlerinin yönetimi ile görevli olan Belge Yönetimi ve Bilginin Korunumu Departmanı personeli, Topluluk'un işleyişi ve gizliliği açısından kritik bir görevi üstlenmektedir. Sonuç olarak, departmana ait tüm personel, iç güvenliği sağlamak için Yönetim Kurulu tarafından özel olarak atanır.

Belge Yönetimi ve Bilginin Korunumu Departmanı, hassas bilgilere yetkisiz erişimle mücadele etmek için Topluluk içi erişim güvenlik ağı ile bireysel personel için güvenlik izinlerinin kullanımını izler. Hassas malzemelerin ek güvenliği için, güvenlik izinleri iki ayda bir sona erer ve ilgili son kullanma tarihlerinden bir ay önce verilen personel tarafından yenilenmelidir. Yenilenen personel için geçmiş kontrolleri ve mali incelemeler daha sonra başlayacaktır. Herhangi bir yolsuzluk keşfi, ilgili tüm departmanlarla koordineli olarak Belge Yönetimi ve Bilginin Korunumu Departmanı tarafından derinlemesine soruşturma yapılmasını gerektirecektir; söz konusu konu askıya alınırken, soruşturma ve denetimler devam ediyor.


B17_3.png

Finansal Yönetim Departmanı: Finansal Yönetim Departmanı, Topluluk'a ait tüm varlıkların değerlemesi, doğrulanması ve yönetimi ile görevlendirilmiştir. İki alt bölümden oluşan Finansal Yönetim Departmanı, varlık değerlemesinden yönetimine; anormallikle ilgili konularda yardımcı olmak veya defterlerdeki tutarsızlıkları araştırmak için dahili ve harici mali soruşturma; ve Finansal Yönetim Departmanı'nın anormal veya içsel olarak geliştirilmiş varlıklarının ticarileştirilmesi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License